Seminář, který se vydařil !!!

25.04.2023

S velkým zájmem se setkal akreditovaný seminář Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy. Pod velmi příjemným a citlivým vedením paní lektorky PhDr., Ing., Dagmar Ouhrabkové, MBA, účestnice získaly a prohloubily si znalosti a praktické dovednosti z oblasti využití jógy ve výuce. Dle pozitivních ohlasů je budou umět paní učitelky aplikovat při komplexním rozvoji dětské osobnosti v rámci předškolní a mimoškolní výchovy.

Seminář se uskutečnil v úterý 11. 4. 2023 na naší agentuře.