Diskuzní klub pro kariérové poradce: Předčasné odchody ze vzdělávání

16.05.2024

Třetí setkání kariérových poradců se dle plánu uskuteční opět na půdě liberecké radnice

Jen připomínáme, že třetí setkání bude věnováno problematice předčasných odchodů žáků škol ze vzdělávání. S odbornými příspěvky vystoupí zástupci Národního pedagogocikého institutu ČR v Praze a Úřadu práce. A to konrétně:

Mgr. Richard Veleta, Ph.D., manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací

Bc. Marcela Ottová, zástupkyně ˇÚřadu práce ČR – Krajské pobočky v Liberci

Závěr setkání bude vyhrazen vyhodnocení ankety z minulého setkání a slibované informaci k začlenění činnosti poradce do šablonového projektu.

Setkání proběhnou:

20. 3. 2024, 14.00–16.00, téma: Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje (Ing. Lucie Václavková, PhD.)

24. 4. 2024, 14.00–16.00, téma: Kariérové poradenství v praxi – výměna zkušeností

22. 5. 2024, 14.00–16.00, téma: Předčasné odchody ze vzdělávání

12. 6. 2024, 14.00–16.00, téma: Plán podpory rozvoje kariéry žáků

Místo: Magistrát města Liberec, zasedací sál zastupitelstva (č. 11)

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 900 Kč

Přihlašovací formulář