Diskuzní klub pro kariérové poradce

18.01.2024

Vážení přátelé,

velice se omlouváme, že z důvodů nemoci jsme nuceni zrušit první ze seminářů Diskusního klubu pro kariérové poradce, který se měl konat ve středu 14. 2. 2024 ve 14.00 hodin v Liberci. Původní rozsah seminářů se tím nemění, klub bude pokračovat dalším plánovaným setkáním 20. 3. 2024, kdy je na programu přednáška Ing. Lucie Václavíkové, Ph.D., na téma Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje (od 14.00 do 16.00 hod., liberecká radnice, zas. místnost č. 11).

Únorový seminář po dohodě s vámi nahradíme s jiný aktuálním tématem ještě v tomto pololetí školního roku.

Děkujeme za pochopení

Nové přijímací zkoušky na střední školy. Očekávané změny ve struktuře a obsahu středního a základního vzdělávání… Dvě důležitá z mnoha témat, která nyní zaměstnávají mysl každého kariérového poradce.

Vycházíme proto vstříc požadavkům u kariérových poradců na školách a připravili jsme pro ně od února do května pravidelný cyklus odborných pracovních setkání. Koncipován je tak, že umožňuje účast učitelů s plným úvazkem (jednou měsíčně odpoledne na dvě hodiny) a jednoduchou úhradu z šablon OP JAK (celková dotace je 8 hodin, což přesně odpovídá jedné šabloně).

Z obsahového hlediska budeme odpovídat na nejzásadnější dotazy, které výkon práce kariérového poradce budou toto pololetí provázet.

Dodáváme, že projekt diskuzního klubu vznikl z inciativy společností Agentura Amos Liberec, s.r.o. a EDUCA QUALITY, z.s. za podpory Statutárního města Liberec. Určen je pro všechny kolegyně a kolegy kariérové poradce základních a středních škol nejen z Libereckého kraje. 

Setkání proběhnou:

14. 2. 2024, 14.00–16.00, téma: Přijímací zkoušky na střední školy 2024 (pro nemoc zrušeno)

20. 3. 2024, 14.00–16.00, téma: Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje (Ing. Lucie Václavková, PhD.)

24. 4. 2024, 14.00–16.00, téma: Kariérové poradenství v praxi – výměna zkušeností

22. 5. 2024, 14.00–16.00, téma: Předčasné odchody ze vzdělávání (Ing. Richard Veleta, PhD.)

Místo: Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 900 Kč

Přihlašovací formulář