Diskuzní klub pro kariérové poradce: Sdílení dobré praxe

17.04.2024

Druhé setkání kariérových poradců se po zralé úvaze uskuteční opět na půdě liberecké radnice. Postavili jsme proti sobě velký zájem o účast a kapacitní možnosti případné hostitelské školy, dostupnost z hormadné dopravy a kapacitní možnosti parkování.

Jen připomínáme, že druhé setkání bude mít podobu workshopu a bude zaměřeno na sdílení dobrých zkušeností z činnosti kariérového poradce. Setkání bude organizován formou panelové diskuse, představeny budou příklady dobré praxe. Následovat bude řízená odborná diskuze. Panelové diskuse se zúčastní kariéroví poradci z různých stupňů škol.

Setkání proběhnou:

20. 3. 2024, 14.00–16.00, téma: Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje (Ing. Lucie Václavková, PhD.)

24. 4. 2024, 14.00–16.00, téma: Kariérové poradenství v praxi – výměna zkušeností

22. 5. 2024, 14.00–16.00, téma: Předčasné odchody ze vzdělávání (Ing. Richard Veleta, PhD.)

12. 6. 2024, 14.00–16.00, téma: Plán podpory rozvoje kariéry žáků

Místo: Magistrát města Liberec, zasedací sál zastupitelstva (č. 11)

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 900 Kč

Přihlašovací formulář