Kariérový poradce v šablonách OP JAK

22.05.2024

Hledáte cestu, jak podpořit tuto důležitou profesi z šablonového projektu? Existuje několik způsobů, možné je využít všechny. Při popisu tam, kde je to vhodné, uvádíme rozdíly oproti předcházejícím výzvám.

Upozorňujeme, že tyto informace platí v právě probíhající výzvě šablonových projektů. Ale je velmi pravděpodobné, že v nové výzvě, která bude vyhlášena 1. 9. 2024, to bude velmi podobné.

1.III/5 Kariérový poradce SŠ, 1.II/5 Kariérový poradce ZŠ

Kariérový poradce v rámci své působnosti při úvazku 0,1 připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce (při úvazku 0,2 dvakrát dvě setkání, při 0,3 třikrát dvě setkání apod.).

Setkání nejsou jedinou náplní práce kariérového poradce. Vedle samotných setkání se věnuje dalším činnostem dle pracovní náplně, ty však do šablon neuvádí (nepředkládá pravidelné reporty). Pro MŠMT vykazuje poradce pouze termín individuálního setkání a jméno žáka, který se zúčastnil.

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Tato šablona slouží k profesnímu rozvoji kariérového poradce, ten budou podpořen v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v tématu kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání.

Doporučujeme vybírat kurzy s 8 hodinovou dotací (1 šablona – 8 hodin podpory).

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Aktivita je určena pro skupinu žáků. V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden žák ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání v ZŠ/SŠ během jednoho školního roku.

Celý cyklus musí naplnit téma "kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání" a také jednu z forem inovativního vzdělávání.