Kreativní hry v literární výchově předškoláků (webinář)

05.09.2023

Základní stavební kameny důležité pro rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti se staví již v mateřské škole. S paní lektorkou Alenou Vlkovou jsme pro vás připravili prakticky zaměřený kurz, si vyzkoušíte aktivity k tvořivému rozvoji čtenářské pregramotnosti u dětí v MŠ a naučíte se rozvíjet a podporovat čtenářské strategie vhodné pro předškolní věk.

Webinář proběhne na 2 části –  18. 9. 2023 a 25. 9. 2023 vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

Název: Kreativní hry v literární výchově předškoláků (webinář)

Časová dotace semináře: 8 hodin (2 x 4 hodiny)

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář