Kurz pro pracovníky v sociálních službách

07.02.2022

Pro pracovníky v sociálních službách jsme připravili akreditovaný 8 hod. on-line kurz s názvem Dítě se specifickými poruchami učení a chování. V náplni setkání bude krátké seznámení s charakteristikou poruch učení i chování, v základní rovině se způsoby reedukace těchto poruch, dále pak s možnostmi spolupráce s odborníky při řešení problémových situací. Účastníkům budou představeny způsoby pomoci rodičům dětí s těmito poruchami, možnosti a postupy, jak vhodně ovlivnit chování dětí se specifickými poruchami chování. Účastníci budou také seznámeni s vhodnými způsoby, jak přistupovat k dětem s poruchami učení, s cílem pomoci jim zvýšit školní úspěšnost.

Termín: 4. 3. 2022, od 9.00 hodin do 15.30 hodin

Bližší informace o kurzu, místo pro přihlášení...