Jak správně zařadit digitální vzdělávání do ŠVP na malotřídce

01.10.2021

Pro málotřídní školy jsme připravili zajímavý kurz. Vycházíme ze situace, že na málotřídkách vzhledem k personálním podmínkám není zřízen koordinátor školního vzdělávacího programu, případně tyto školy nemají dostatek zkušeností s tvorbou a úpravou programů samotných. Aktuálním úkolem v tuto chvíli je začlenění digitálního vzdělávání do školních dokumentů a následně také do výuky. 

Kurz s názvem Jak správně zařadit digitální vzdělávání do ŠVP na malotřídce se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 13.00 do 16.00 hod. 

Účastníci kurzu se pod vedením Mgr. Jany Hartmanové seznámí s úpravami v RVP ZV pro novou informatiku základního vzdělávání, krok za krokem projdou všechny změny v ŠVP (kompetence, digitální gramotnost, očekávané výstupy, charakteristika vzdělávacího předmětu Informatika, učební plán, průřezová témata a metody práce). Seznámí se s modelovými ŠVP pro výuku informatiky. Dále potom s tím, kde lze nalézt čas v rozvrhu žáků. 

Účastníkům poskytneme odkazy na učebnice, podle kterých se bude učit, a na zdroje Národního pedagogického institutu. Zprostředkujeme informaci, kde škola pořídí potřebné vybavení. V rámci semináře také proběhne sdílení zkušeností učitelů a informace o možnosti zapojení se do komunity učitelů informatiky. Nezapomeneme na novinky ze sociálních sítí (např. FB stránka imyšlení nebo @programohrajeme,...). V závěru také odpovíme na dotazy účastníků.

Paní Mgr. Jana Hartmanová je lektorkou Národního pedagogického institutu ČR pro koordinátory ŠVP.

Cena kurzu: 600 Kč

Délka trvání: 4 hodiny

Místo konání: Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Formulář pro přihlášení