Logopedická prevence v mateřské škole

29.10.2023

Chcete se seznámit s možnostmi realizace logopedické prevence v MŠ? Lektorky Jitka Průšková a Anna Balíková vám předvedou ukázky konkrétních činností a doporučení pro rozvoj komunikačních dovedností dětí v předškolním věku se zaměřením na komplexní rozvoj zrakové a sluchové percepce. Zaměříme se na podporu rozvoje artikulace v důsledku využití oromotorických, dechových a fonačních cvičení.

Seminář proběhne 8. 12. 2023 od 10.00 do 17.00 hodin

Název: Logopedická prevence v mateřské škole

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 400 Kč

Přihlašovací formulář