Vítejte v digitálním světě – úvod do mediální gramotnosti (2. st. ZŠ a SŠ)

18.10.2023

Mediální gramotnost a pregramotnost, kritické myšlení, rizika online světa... S těmito pojmy se setkáváme každý den. Jak je uchopit v praxi pedagoga se dozvíte na našem praktickém prezenčním semináři pro učitele ZŠ a SŠ. Seminář povede Bc. Ondřej Hink.

Seminář se koná 22. 11. 2023, od 14.00 do 17.15 hod.

Název: Vítejte v digitálním světě – úvod do mediální gramotnosti (2. st. ZŠ a SŠ)

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 100 Kč

Přihlašovací formulář