Mediace - forma řešení sporu

18.06.2023

Po úspěšném semináři Manažerská psychologie pro ředitele škol I. - manažerská abeceda, který vedla PhDr. et Mgr. Iva Moravcová, zkušená a uznávaná lektorka a která je psycholožkou se specializacemi na psychologii práce, klinickou psychologii a psychologii dopravy, přinášíme další možnost zajímavého setkání s touto lektorkou.

Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba - mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Na tomto semináři se naučíte orientovat v legislativním rámci mediace, v možnostech aplikace mediace v praxi, v procesu mediace a mediačních technikách.

Zahajujeme ve čtvrtek 24. 8. 2023, od 9.00 do 16.00 hod. v sídle Agentury Amos Liberec.

Název: Mediace - forma řešení sporu

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 3 200,-Kč

Přihlašovací formulář