Informace k depeši MŠMT Upozornění modul kontroly IS KP14+

17.07.2019

Tato depeše obsahuje v podstatě technické sdělení. Pokud administruje vaši projektovou žádost externí dodavatel, není třeba se depeší zabývat.

K tomuto sdělení doplňujeme: V případě, že v předcházejícím období proběhla na šablonovém projektu kontrola, je třeba protokol, pokud již nabyl právní moci, do zprávy o realizaci nahrát. Je proto nutné zpracovatele zprávy o realizaci na tuto skutečnost upozornit.