Motoricko-kongnitivní trénink ve škole

29.01.2024

Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky, pozornosti, paměti, vizuomotoriky, zrakové a sluchové diferenciace u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku. Seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, dostanou základy práce s jednoduchými hudebními nástroji a perkuse, základy hry na jembe a rámové bubny, technik, které budou používat při tréninku ( individuálním i skupinovém). Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj jemné, hrubé motoriky, grafomotoriky, orofaciálu, křížových cvičení a prostorové orientace, různých složek pozornosti a paměti. 

Seminář proběhne 11. 7. 2024, 12. 7. 2024, vždy 8.00–14.30

Název: Motoricko-kongnitivní trénink ve škole

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář