Náš první webinář – 6. 4. 2020

18.12.2020

Prvním webinářem bylo Dítě se symptomy autismu v MŠ. Přestože jsme předem vše vyzkoušeli, 10 minut před zahájením jsme zjistili, že kapacita systému je pouze 10 účastníků a přihlášeno nás bylo 19. Ve virtuální učebně bylo přihlášeno 10 lidí, technická podpora, lektor a další účastníci zůstali "přede dveřmi". Naštěstí nás napadlo, otevřít další učebnu na druhém počítači a uspořádat seminář ve dvou učebnách současně. Ze snímku je patrné, že lektorka vyučuje na dvou počítačích najednou. Za neuvěřitelné dva dny se nám podařilo systém upgradovat tak, že funguje do dnešního dne bezchybně. Za současné situace, kdy jsou poskytovatelé online služeb přetíženi zájemci o online komunikaci, by to nebylo možné. Následující webinář Polytechnické vzdělávání v mateřských školách a na 1. stupni základních škol (8. dubna) již proběhl bezchybně.

Od té doby pořádáme webináře ve třech lidech - lektor, moderátor a technická podpora. Můžeme konstatovat, že se nám za celou dobu online výuky nestalo, aby se přes technické potíže nemohl někdo semináře účastnit. Technické zajitění naší výuky je účastníky seminářů hodnoceno velice kladně.