Návod na instalaci podpisové komponenty

14.04.2019

Návod na instalaci podpisové komponenty v systému MS 2014+

Upozorňujeme, že tato instalace nepatří mezi jednoduché operace, proto v případě, že si nejste uživatelsky jistí, doporučujeme přizvat k instalaci osobu, která má v práci s ICT větší zkušenosti. Provedli jsme první instalace na vlastních PC a na základě tohoto postupu přikládáme stručný komentář, podle kterého je možné postupovat.

Výše uvedené kroky musí provést každý, kdo chce v systému používat elektronický podpis. Povinnost se proto netýká pouze předkladatelů "šablonových" projektů, ale i ostatních uživatelů monitorovacího systému.