Netradiční webinář v nabídce

06.11.2020

V souladu se schválenou akreditací programu Jak hořet, ale nevyhořet jsme inovovali strukturu a obsah semináře.

Seminář je rozvržen do 4 termínů pro kratších blocích. Proběhnou jednou týdne ve středu 18, 25. 11. a 2., 9. 12. 2020 ve večerním čase, a to vždy od 19:00 hod. do 20:30 hod.

V rámci tohoto webináře se naučíte techniky a strategie překonávání stresu. Budete využívat prvky muzikoterapie, arteterapie a využívat techniky na fyzické uvolnění. Cílem bude prevence syndromu vyhoření.

Vřele doporučujeme...                                                                          Přihlašovací formulář