Úvod do Neurovývojové stimulace – Pohybem se učíme®

05.09.2023

Novinkou v naší nabídce je online kurz Úvod do Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme®. Vzdělávací program je zaměřen na získání základů teorie Neuro-vývojové stimulace, pochopení souvisejících pojmů a správného rozpoznání poruch v důsledku přetrvání primárních reflexů, anebo horší integrace funkce smyslových orgánů. Naučte se porozumět vzájemným souvislostem mezi primárními reflexy, senzorickou integrací, psychomotorickým vývojem a učením, chováním a soustředěním pozornosti.

Zahajujeme individuálně v září 2023, ukončení 26. 9. 2023

Název: Úvod do Neurovývojové stimulace – Pohybem se učíme® – online.

Časová dotace semináře: 16 hodin

Cena: 6 200 Kč

Přihlašovací formulář