Navazující kurz Neurovývojové stimulace – Pohybem se učíme®

08.10.2023

Dvoudenní prezenční kurz prohlubuje tématiku e-learningového kurzu "Úvod do Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme®". Kurz je zaměřen na praktické osvojení postupů neurovývojové stimulace v praxi pedagoga. Zveme všechny absolventy úvodního online kurzu.

Seminář proběhne 24. 10. 2023, 9.00–17.00 hod., 25. 10. 2023, 8.00–13.00 hod.

Název: Navazující kurz Neurovývojové stimulace – Pohybem se učíme®

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 16 hodin

Cena: 9 100 Kč

Přihlašovací formulář