Nové kurzy v naší nabídce

25.08.2022

Kvalita služeb je u nás na prvním místě. Ministerstvem školství akreditované vzdělávání považujeme za standard, kvalitní lektory a aktualizaci našich programů za samozřejmost.

Ve spolupráci s paní Dr. Ivou Moravcovou jsme připravili soubor zajímavých vzdělávacích akreditovaných programů pro vedoucí pracovníky škol i pro řadové pedagogické i nepedagogické pracovníky. Nabídneme vám náhled na naší práci ze strany odborníka, který je ve svém oboru kapacitou a přitom stojí "mimo" pedagogickou komunitu a jistě přinese do naší práce zajímavá nadhled.

Manažerská psychologie pro ředitele škol I. - manažerská abeceda

Manažerská psychologie pro ředitele škol II. - vyjednávání

Mediace pro ředitele škol - forma řešení sporu

Prevence syndromu únavy a vyhoření


Digitální znalosti pedagogů jsou z jedním z pilířů naší práce. Považujeme za přirozené tuto oblast nadále rozvíjet. Pokud jste s námi absolvovali vzdělávání v práci s digitálními technologiemi, můžete pokračovat dál:

Microsoft Word pro pedagogy - pokročilí

Microsoft Excel pro pedagogy - pokročilí

Microsoft PowerPoint pro pedagogy - pokročilí

Microsoft Office pro pedagogy - pokročilí

S tabletem na cestě k matematice

ICT ve výuce pro pokročilé - Tvorba digitálních učebních materiálů

Algoritmizace pro děti s využitím robotických hraček


V naší nabídce naleznete i další kurzy pro pedagogické pracovníky, které reagují na aktuální potřeby škol a školských zařízení.

Akademie komplexního rozvoje percepce a kognice dětí v MŠ

Rozvoj motoriky dítěte s levorukou lateralitou

Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy

Pohybem k rozvoji intelektu a školních dovedností

Ostrakizace a šikana

Diskuzní fórum ředitelek MŠ - vybrané otázky školského managementu

Metody efektivního učení na 1.stupni ZŠ

Aktivity podporující rozvoj polytechniky


Vzdělávací programy jsou v současné době v akreditačním řízení. Pokud se chcete blíže seznámit s jejich obsahem, naleznete jejich stručnou anotaci na našich stránkách ve stálé nabídce vzdělávání