Šablony a novela zákoníku práce

01.11.2023

Říjen 2023 přinesl několik klíčových změn v zákoníku práce, které se týkají tzv. dohod (DPP a DPČ). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně často užívaný nástroj v šablonách, neměli byste tuto informaci minout!

Novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon nabyl účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024.

Novinky v zákoníku práce platné od 1. 10. 2023

Rozvržení pracovní doby u DPP či DPČ

Od 1. 10. 2023 je zaměstnavatel nově povinen písemně rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a předem ho s ní seznámit. Rozvrh pracovní doby musí být sepsán alespoň tři dny před začátkem směny. (Z informačního vzoru MPSV vyplývá, že může být stanoveno, že si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhuje sám.)

Překážky v práci

DPP i DPČ mají nově nárok na volno v případě překážek v práci (nejčastěji návštěva lékaře, svatba nebo účast na pohřbu). Za tohle volno jim však nenáleží náhrada. U DPP pracovníků se pak navíc tato doba nezapočítává do rozsahu 300 hodin v kalendářním roce.

Nárok na příplatky

Zaměstnanci pracující na DPP či DPČ mají nově nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši průměrného výdělku za práci o víkendech a svátcích, práci v noci a práci ve ztížených pracovních podmínkách.

Přechod na pracovní poměr

Dohodáři mohou zažádat zaměstnavatele o přechod na pracovní poměr (HPP) tehdy, pokud u zaměstnavatele odpracovali za posledních 12 měsíců minimálně 180 dní. Zaměstnavatel může žádost zamítnout, musí to ale zaměstnanci písemně zdůvodnit, a to do 1 měsíce.

Pokud došlo k uzavření DPP a DPČ před 1. 10. 2023 a práce byly zahájeny rovněž před tímto dnem, pak je zaměstnavatel povinen tyto informace poskytnout pouze na vyžádání zaměstnance, a to do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Připravované změny od 1. 1. 2024


Náhrada za dovolenou

Dohodáři mají nově nárok na placenou dovolenou, a to od 1. 1. 2024. Na dovolenou bude nárok po odpracování minimálně 80 hodin (u jedné firmy, v jednom kalendářním roce). Současně musí být odpracováno alespoň 28 kalendářních dní (4 týdny). Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené.

Odvod sociálního pojištění v případě souběhu dohod u více zaměstnavatelů (platí jen pro DPP)

Pokud v případě souběhu více DPP u více zaměstnavatelů překročí příjem z DPP 40 % průměrné mzdy (tedy částku 16 130 Kč), bude příjem podléhat odvodu sociálního pojištění. Stejně tak bude podléhat odvodu odměna pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z DPP překročí 25 % průměrné mzdy, tedy částku 10 081 Kč (doteď 10 tis. Kč).

Hlášení každé uzavřené DPP do registru České správy sociálního zabezpečení

Aby bylo možné hlídat nové limity při souběhu více dohod, bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich. Registr povede okresní správa sociálního zabezpečení.