Operační program Jan Amos Komenský a nové šablony

30.01.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo internetové stránky nového Operačního programu Jan Amos Komenský, který je mimo jiné určen pro financování projektu v oblasti vzdělávání. V rámci tohoto programu budou pro školy také vypisovány výzvy projektů zjednodušeného financování, tzv. šablony.

Prvním zveřejněným dokumentem je předpokládaný harmonogram výzev, který uvádí, že výzva "Šablony pro MŠ a ZŠ I" by měla být vyhlášena v květnu 2022, ve stejném termínu by měly být přijímány první žádosti. Výzva by měly být otevřena až do března 2023.

Předpokládané oblasti podpory:

  • ­personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ);
  • ­osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů;
  • ­aktivity rozvíjející ICT;
  • ­extrakurikulární a rozvojové aktivity;
  • ­spolupráce ZŠ a SŠ;
  • ­vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning;
  • ­individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání;
  • ­stáže pedagogických pracovníků.

Výzva pro střední školy je plánována ve stejných termínech s velmi podobným obsahem zaměření.

Další důležité unformace: 

  1. Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.
  2. Situaci za vás sledujeme a o dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.