Od dubna nabízíme vzdělávání on line

03.04.2020

V důsledku vyhlášení nouzového stavu jsme rozšířili nabídku vzdělávání o akreditované semináře v on-line formě. Od dubna 2020 se můžete přihlásit do následujících kurzů, z nichž lze účast hradit z projektů "Šablony II" a plnit tak úkoly v projektech i v době uzavření nebo omezení provozu škol.

Dítě se symptomy autismu v MŠ (6. 4. 2020, od 13:00 do 17:00 hod., 7. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod.)

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ (8. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod., 9. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod.)

Školní zralost aneb co má umět ideální prvňáček (10. 4. 2020, od 8:00 do 12:00, hod., 16. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod. )

Dítě se specifickými poruchami učení a chování ve škole (14. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod., 15. 4. 2020, od 8:00 do 12:00 hod.)

Klima školy - prevence agrese a agresivity (14. 4. 2020, od 13:00 do 17:00 hod., 15. 4. 2020, od 13:00 do 17:00 hod.)

Semináře jsou akreditovány a jsou realizovány v souladu s pokynem MŠMT k realizaci seminářů distanční formou za pomoci on-line technologií.

Kontaktní informace: Bc. Jitka Kovářová, tel.: 775 99 53 53, jkovarova@agenturaamos.cz