1. seminář na přání - Pedagogická diagnostika

23.05.2023

Vzhledem k novým požadavkům na diagnostickou činnost učitele, které souvisí s osobnostně rozvojovým pojetím výchovy a vzděláváním v 21. století a s dynamikou rozvoje osobnosti, jsme pro vás připravili cyklus seminářů na tuto problematiku.

Chceme-li tedy osobnost dítěte adekvátně rozvíjet, musíme ho nejprve dobře poznat – nejen individuálně, ale v širším sociálním kontextu a v jeho existenčních podmínkách. K tomu učiteli pomáhají znalosti a dovednosti pedagogické diagnostiky. Nabídneme vám toto téma z pohledu několika našich lektorů, kteří vám představí konkrétní techniky formativního hodnocení vhodného pro děti předškolního věku a které mají prakticky odzkoušené (např. Mgr. Jitka Vítová, Ph.D., PhDr. Jan Svobod, Bc. et Bc. Magda Marešová, Bc. Vladimíra Jurigová, MBA, ad.).

Zahajujeme již příští týden v úterý 30.5.2023 od 10.00 do 16.00 hod. v sídle Agentury Amos Liberec.

Název: Pedagogická diagnostika - individuální formativní hodnocení v MŠ

Obsah semináře – teoretický rámec a praktické uchopení problematiky.

  • Co je pedagogická diagnostika a jak ji používat.
  • Nejčastější metody pedagogické diagnostiky.
  • Význam pedagogické diagnostiky pro učitele i pro rodiče a dítě.
  • Oblasti pedagogické diagnostiky.
  • Diagnostika
  • Praktické využití výsledků diagnostiky
  • Příklady dobré praxe
  • Představení diag. nástroje iSophi

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2600,-Kč 

Přihlašovací formulář