Pedagogická diagnostika jako prostředek poznání dítěte

16.10.2023

Téma a lektor, které jste si přáli... Psycholog, pedagog, psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda vás provede tématem pedagogické diagnostiky. Proč a čím je správně cílená diagnostika pedagogovi velmi nápomocná při jeho práci a v dalším rozvoji dětí? Naučte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení, ujasněte si možnosti, jak nahlížet na vývojové škály a tvořit z nich pro sebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi. Naučte se definovat školní zralost s přihlédnutím ke všem oblastem vývoje s dostatečně rozvinutými kompetencemi v oblasti emocionálně-sociální, kognitivní, somatické i pracovní. Získejte praktické dovednosti, jak pracovat dále s výsledky evaluace dítěte. 

Seminář proběhne 16. 11. 2023, od 9.30 do 16.30 hod.

Název: Pedagogická diagnostika jako prostředek poznání dítěte

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 400 Kč

Přihlašovací formulář