PF 2023

20.12.2022

V půlnoční závěji zvoň, zvone nadějí, všem lidem pro potěchu.

Ti, kteří bloudí tmou, ať jdou a naleznou teplo a mír a střechu.

Ať večer s krásným snem ve světě pokojném zasednou k plné míse.

Vánoční hvězdy jas ať prostře radost v nás a v lidech rozjasní se.

S přáním všeho dobrého vaše Agentura