Jak pracovat s dětmi s poruchami pozornosti (webinář)

19.01.2024

Poruchy pozornosti a aktivity u dětí vyžadují citlivý přístup, trpělivost a řád, a to nejen ve výuce. Dítě, u kterého je diagnostikována porucha pozornosti, má potíže se soustředěním, koncentrací, udržením pozornosti a je přelétavé v činnostech. Je impulzivní, u ničeho dlouho nevydrží, je neklidné pohybově i v ústním projevu. Může mít potíže v učení, ve čtení a psaní, ve vztazích s vrstevníky i v rodině. Zlobí – narušuje hranice ostatních lidí, vyvíjí nadměrnou činnost, kterou často nedokončuje. Seminář vedený Mgr. Alenou Vlkovou je zaměřen na seznámení s konkrétními postupy, jak s takovými dětmi pracovat. 

Webinář se koná 15. 2. 2024, 10.00–16.30

Název: Jak pracovat s dětmi s poruchami pozornosti

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář