Aktivity na podporu předčtenářské gramotnosti

19.01.2024

Seznamte se s metodickými postupy, vhodnou hrou a konkrétními činnostmi podporujícími předčtenářskou gramotnost. Na praktickém semináři si ukážeme, jaké dovednosti předcházejí čtení a jaké psaní (grafomotorika), a co bychom měli zvládnout v rámci logopedických chvilek, jak aplikovat základní pravidla pedagogické logopedické práce. 

Seminář proběhne 27. 2. 2024, 10.00–16.30

Název: Aktivity na podporu předčtenářské gramotnosti

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář