Přejeme krásné prázdniny

28.06.2022

Školní rok 2021/2022 - to byla jedna veliká výzva! Jeho přínos pravděpodobně objektivně vyhodnotíme až s určitým odstupem. Nyní si všichni potřebujeme odpočinout. Negativní věci nechte stranou, věnujte se sobě, rodině, dětem, přátelům... a myslete jen na to hezké.

Všem vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý školní rok věnovali. Přejeme vám všem klidné a hezké prázdniny. Přejeme vám, aby v následujícím školním roce přicházely převážně pozitivní zprávy!

Vaše agentura...