Příjemný závěr semináře ICT pro mateřské školy

11.12.2018

Třetím vzdělávacím dnem jsme ukončili kurz pro učitelky mateřských škol v práci informačními a komunikačními technologiemi. Vzdělávání jsme odstartovali prací s Wordem, druhý a asi nejnáročnější den jsme zasvětili Excelu, třetím a závěrečným dnem jsme dnes kurz ukončili prací v PowerPointu. Našli jsme prostor i pro zamyšlení, jak a proč moderní technologie v předškolním vzdělávání používat. Děkujeme kolegyním z Mateřské školy v Mostě, Lidické ulici, za jejich aktivní přístup k práci. Výsledek byl obohacením pro obě strany. 

Seminář proběhl v rámci projektu SYGR II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010674, financovaný v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP