Informace k depeši Zveřejnění dokumentu "Základní principy kontroly..."

21.01.2024

V minulém týdnu obdrželi řešitelé šablonových projektů depeši "Základní principy kontroly dotací financovaných formou ZMV ze strany finančních úřadů".

V prvé řadě upozorňujeme: Pro školy se v šablonových projektech vlastně nic nemění. 

Sdělení neavizuje blížící se kontrolu – depeši dostali všichni příjemci dotace plošně. 

Depeše pouze upozorňuje na postup finančních úřadů v případě kontroly, a to více méně spíše pozitivně, protože kontrolovány nebudou tzv. paušální výdaje (to neznamená, že je přestaneme evidovat a účtovat).

Zbývá odpovědět na to, co je to "paušální výdaj". Stručně řečeno, jde o finanční prostředky, které nepoužijeme přímo na realizaci konkrétní aktivity. Nejjednodušeji lze tento problém demonstrovat na vzdělávání pracovníků:

Na jednu šablonu 8 hodin vzdělávání dostává škola v projektu 3 925 Kč. Seminář vás bude stát 2 600 Kč. Zbylých 1 325 Kč je paušální výdaj.

Z výše uvedeného je zřejmé, že mezi paušální výdaje nepatří (a tedy podléhají kontrole) např.

  • Mzdy pracovníků vykonávající práci na místech personálních šablon: školní asistent, sociální pedagog, školní psycholog atd.
  • Mzdy pracovníků, kteří realizují inovativní vzdělávání (pedagog, který se aktivně podílí na inovativním vzdělávání dětí).
  • Dohody, případně úhrady služeb, za práci externích odborníků.
  • Pomůcky pořízené přímo k realizaci konkrétní aktivity.

Dokument, na který se depeše odkazuje, přikládáme níže.