Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

22.01.2024

Jóga napomáhá lepšímu držení těla. Praktikováním jógy dochází ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a pomáhá dítěti získat sebedůvěru a díky tomu se lépe vyrovnávat s různými komplexy. Správně prováděná jóga způsobuje zlepšení koncentrace, ale má i pozitivní vliv na rozvoj řeči. Také můžeme prostřednictví jógy naučit děti relaxovat, což je v dnešní velmi uspěchané době důležité), ale i zvyšovat intelekt. Seminář je zaměřen na rozšíření pohybového rozvoje pedagogických pracovníků. Seminář nabízí konkrétní náměty k zatraktivnění prvků výchovně vzdělávací práce v MŠ. Jedná se o seznámení s problematikou dětské jógy a přínosu tohoto cvičení.

Seminář proběhne 19. 3. 2024, od 13.00 do 16.00 hod.

Název: Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 100 Kč

Přihlašovací formulář