Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

28.01.2024

Jóga napomáhá lepšímu držení těla. Praktikováním jógy dochází ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a pomáhá dítěti získat sebedůvěru a díky tomu se lépe vyrovnávat s různými komplexy. Správně prováděná jóga způsobuje zlepšení koncentrace, ale má i pozitivní vliv na rozvoj řeči. Také můžeme prostřednictví jógy naučit děti relaxovat, což je v dnešní velmi uspěchané době důležité), ale i zvyšovat intelekt. Seminář je zaměřen na rozšíření pohybového rozvoje pedagogických pracovníků. Seminář nabízí konkrétní náměty k zatraktivnění prvků výchovně vzdělávací práce v MŠ. Jedná se o seznámení s problematikou dětské jógy a přínosu tohoto cvičení.

Seminář proběhne 4. 6. 2024, 13.00–16.00

Název: Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

Místo: Pozor, změna místa konání kurzu!!!! Tělocvična TJ Rochlice z. s. , Gymnastů 162/7, Liberec 6 – Rochlice, 460 06

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 800 Kč

Přihlašovací formulář