Balíček služeb pro výzvu Šablony II

23.05.2018

V souvislosti s vyhlášenou výzvou Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nabízíme školám osvědčenou a obecně kladně přijímanou službu pomoci při realizaci projektu.

Školám a školským zařízením, které jsou nyní zapojeny do šablonových projektů, pomůžeme, pokud o to bude zájem a bude to možné, ve zrychleném režimu ukončit projekt předcházející a na tento projekt navázat projektem novým financovaným z výzvy Šablony II.

Poskytneme konzultaci potřeb školy a harmonizací tohoto záměru se zněním výzvy.

Pochopitelně zajistíme samotné podání žádosti v monitorovacím sytému OP VVV včetně vyřízení případných doplnění projektové žádosti, až po vystavení právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Žadatelům, kteří se projektů účastní poprvé, zajistíme samotné zavedení a zprovoznění monitorovacího systému, zřízení elektronického podpisu a dalších s tím souvisejících služeb.

Dále zajistíme pomoc v průběhu realizace projektu, konzultace spočívající v informačním servisu, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, zprostředkování důležitých informací z MŠMT apod. Finanční podmínky naleznete na stránce Nabídka vzdělávání/Ceník v dolní části stránky.

Neváhejte se na nás obrátit: info@agenturaamos.cz, 739 541 504.

Za projektovou podporu společnosti

Bc. Jitka Kovářová, RNDr. Robert Gamba, jednatelé