Šablony III pro MŠ a ZŠ

19.02.2020

Ministerstvo školství schválilo výzvu Šablony III, která je určena pro mateřské a základní školy. V současné chvíli tak probíhají závěrečné přípravy této výzvy.

Cílem výzvy Šablony III je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Celkem až 3 miliardy korun jsou alokovány na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (např. personální podporou v podobě školního asistenta, školního psychologa, speciálního či sociálního pedagoga) nebo na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (např. sdílením zkušeností, tandemovou výukou či zahraničními stážemi). Šablony navazují na dvě již proběhlé vlny, které podstatnou měrou pomohly implementovat principy společného vzdělávání do praxe.

V řešení je problém, zda do III. vlny bude zařazena šablona chůvy. Dle stávajícího legislativního stavu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nelze hradit chůvu ze šablon od 1. 9. 2020 (viz informace v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný význam - výzvy 63/64). MŠMT ale připravuje novelu této vyhlášky, která by umožnila financování chůvy ze šablon i po tomto datu. Vyřešení této otázky však není jisté.

Pokud ve výše uvedených oblastech nastanou změny, budeme vás ihned informovat.