Nove informace k 2. výzvě Šablon OPJAK

26.06.2024

V pondělí 20. května ministerstvo školství představilo věcný záměr výzev Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Z jednání vyplynuly tyto důležité informace:

Ministerstvo potvrdilo termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí (září 2024).

Struktura aktivit (šablon) v této výzvě zůstává obdobná jako v první výzvě.

Nová výzva přinese pravděpodobně následující změny:

Inovativní vzdělávání bude určeno pro skupinu minimálně 7 dětí/žáků, z nichž minimálně jeden budepodpořen blokem aktivit v počtu 16 hodin za 6 měsíců.

Nová výzva se zpět vrací k aktivitě Příprava MŠ/Doučování, která bude určena pro skupinu děti/žáků (velikost určí ředitel), kdy minimálně jeden bude podpořen blokem aktivit v počtu 16 hodin za 6 měsíců.

Situaci průběžně sledujeme a o novinkách v této oblasti vás budeme aktuálně informovat.