Šablony již pozítří!

22.05.2022

Dnes, tj. ve středu 25. 5. 2022, vyhlásí Ministerstvo školství v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvu na nové šablony, zatím jen pro mateřské školy, základní školy, skolní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Nově bude výzva určena také pro poradny.  Výzva pro střední školy a vyšší odborné školy bude vyhlášena později.

K dispozici jsou zatím dva zásadní dokumenty - avízo výzvy a Příloha č. 2 Přehled šablon MŠ a ZŠ I. (dokumenty byly ze stránek opreačního programu odstraněny, čekáme na zveřejnění výzvy) . Údaje zatím nejsou úplné, u jednotlivých šablon například chybí jejich finanční alokace. Do dokumentů je možné nahlédnout, ale doporučujeme vyčkat. Jakmile budou potřebné údaje upřesněny, zveřejníme všechny potřebné údaje pro žadatele v rámci naší metodické pomoci ve formě tzv. balíčků. O postupu vás budeme průběžně informovat. 

Důležitá informace:

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_080/02_20_081 Šablony III, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony III OP VVV.