Seminář pro veřejnost

19.10.2019

Slavnostním otevřením přírodní zahrady spojeným se vzdělávacím seminářem pro veřejnost byl po odborné stránce ukončen projekt přírodní zahrady v Kněžicích u Nymburka "Hurá do zahrady". Akce se zúčastnili osobně pan Milan Kazda, starosta obce, a paní Jana Sedláčková, místostarostka obce. Projekt v sobě spojuje jak zlepšení materiálně technického zázemí školy, tak i samotného vzdělávání. Proto hlavní část semináře představovala vzdělávací část, kterou přítomné zástupce obce, rodiče, bývalé zaměstnance a ostatní přítomné provedla paní učitelka Agneša Medřická. Projekt, na kterém se kromě Státního fondu životního prostředí, podílela obec Kněžice, končí 31. prosince, bude od příštího kalendářního roku sloužit žákům školy a široké veřejnosti. Kromě zahrady samotné škola získala i další vybavení potřebné k podpoře pozitivního vztahu dětí k přírodě a její přirozené ochrany. Seminář se konal v sobotu 19. října.