Semináře 2020 - nabídka pro 1. pololetí šk. roku

04.10.2020

Představujeme vám nabídku vzdělávání pro první měsíce tohoto školního roku. V termínech od října 2020 se můžete přihlásit do následujících kurzů, na nichž lze účast hradit z projektů "Šablony II". Na programu jsou i zcela nové kurzy.

Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - začátečníci (7., 13. a 21. 10. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Primární logopedická prevence v praxi MŠ a 1. stupni ZŠ (14. a 20. 10. 2020, 10.00 až 17.00 hod., Liberec)

Šablony II - Jak pracovat s levákem II. (15. 10. 2020, od 10:00 do 17:00 hod., Liberec)

Šablony II - Bezpečné používání IT technologií a bezpečné chování v online světě pro MŠ (16. 10. 2020, od 10:00 do 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Interaktivní tabule ve výuce - začátečníci (20. 10. 2020, od 13:00 do 17:00 hod., Liberec)

Šablony II - Rozvoj kreativity a kreativního přístupu pedagoga (23. 10. 2020, 10:00 až 16:30 hod., Liberec)

Šablony II - Zajímavé pokusy a objevy pro děti (29. 10. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Nový Bor).

Šablony II - Polytechnické vzdělávání v mateřských školách a na 1. stupni základních škol (30. 10. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Nový Bor)

Šablony II - Jak hořet ale nevyhořet (30. 10. 2020, 10:00 až 16:30 hod., Liberec)

Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí (4., 18. a 25. 11. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec).

Šablony II - Rozvíjíme motoriku v raném dětství v kolektivu MŠ (5. 11. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec).

Šablony II - Jak rozpoznat a podpořit nadané dítě (6. 11. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - začátečníci (9., 16. a 27. 11. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Interaktivní tabule ve výuce - mírně pokročilí (10. 11. 2020, od 13:00 do 17:00 hod., Liberec)

Šablony II - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ (11. 11. (10:00 - 16:30) a 12. 11. 2020 (8:00 - 15:00), Liberec)

Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - začátečníci  (13., 20. a 26. 11. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Hra a kooperace v procesu učení (19. 11. 2020, 10:00 až 16:30 hod., Liberec)

Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí (kurz je určen především pro ředitelky a vedení MŠ) (23., 30. 11. a 7. 12. 2020, 10:00 až 16:00 hod., Liberec)

Šablony II - Dítě se specifickými poruchami učení a chování ve škole (24. 11. 2020, 10:00 až 17:00 hod., Liberec)

Šablony II - Polytechnická výchova na mateřské škole (10. 12. a 11. 12. 2020, 9.00 až 16.00 hod., Liberec)

Šablony II - Robotické pomůcky v práci mateřské školy (14. 12. a 16. 12. 2020, 10.00 až 16.00 hod., Liberec)

Kontaktní informace: Bc. Jitka Kovářová, tel.: 775 99 53 53, jkovarova@agenturaamos.cz