Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy

19.01.2024

Co je školní zralost a co školní připravenost – jaké hlavní aspekty se posuzují, jak přihlížet ke všem oblastem vývoje s dostatečně rozvinutými kompetencemi v oblasti emocionálně-sociální, kognitivní, somatické i pracovní? Naučte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení. Ujasněte si možnosti, jak nazírat vývojové škály a tvořit z nich pro sebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi.

Seminář proběhne ve dvou termínech 28. 2. 2024 a 6. 3. 2024, 13.00–16.30

Název: Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář