Školní zralost: Co má umět předškolák? (webinář)

24.01.2024

V kurzu se naučíme definovat co je školní zralost a co školní připravenost. Jaké hlavní aspekty se posuzují. Jak přihlížet ke všem oblastem vývoje s dostatečně rozvinutými kompetencemi v oblasti emocionálně- sociální, kognitivní, somatické i pracovní. Upevníme si dovednost jak pracovat dále s výsledky evaluace dítěte. Proč a čím je správně cílená diagnostika vám jako pedagogovi velmi nápomocná při vaší práci a v další rozvoji dítěte. Naučíme se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení, ujasníme si možnosti jak nazírat vývojové škály a tvořit z nich pro sebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi.

Webinář proběhne: 18. 4. 2024, 13.00–16.30

Název: Školní zralost: Co má umět předškolák? (webinář)

Místo: Online seminář

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 900 Kč

Přihlašovací formulář