Upozornění na vážnou chybu v kalkulačce indikátorů

04.06.2019

Upozorňujeme, že kalkulačka indikátorů ve výzvě Šablony II pro střední, vyšší odborné školy a domovy mládeže, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci, pravděpodobně obsahuje zásadní chybu. Závažné je, že nesprávný výpočet indikátorů zavazuje školu k výstupům, které nebude schopna splnit. Problém se mateřských škol a základních škol netýká, v tomto případě kalkulačka funguje správně.

Chyba se projevuje při zadání personálních šablon, v případě koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele (šablona 2.III/5) a školního kariérového poradce (šablona 2.III/6), které jsou mezi středními školami nejoblíbenější. Tyto šablony jsou "dávkovány" po úvazcích 0,1 a načítávají se do závazného indikátoru 50501 Počet podpůrných opatření na školách. Chybu objevíte v okamžiku, kdy stejný počet šablon zvolíte v případě školního psychologa (šablona 2.III/5), kde jedna šablona představuje 0,5 úvazku na měsíc. 

V našem případě jsme jako příklad zvolili u všech tří pozic počet šablon 48, ve všech třech případech se indikátor, který udává počet "objednaných" úvazků na 1 rok, načte úplně stejně. Přitom v případě koordinátora a poradce by hodnota indikátoru měla být 0,4 (viz. obrázek níže)

Závěr:

Pokud nechcete problém studovat blíže, pak vězte, že v případě volby personální šablony koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (šablona 2.III/5) a školní kariérový poradce (šablona 2.III/6) a opisu údaje z kalkulačky indikátorů do projektové žádosti (což je logické) školu zavazujete k 5 x vyššímu indikátoru, než je schopna naplnit. Stejně chybně se kalkulačka chová na záložce VOŠ a DM. 

Řešení problému jsme s vámi připraveni kdykoliv konzultovat. Budeme rádi, pokud za tímto účelem využijete konzultačního dne, který jsme pro vás připravili na středu 12. června.