Valná hromada AIVD

25.06.2020

Za přítomnosti zástupců naší agentury se ve středu 24. 6. 2020 uskutečnila v Praze Valná hromada Asociace institucí vzdělávání dospělých. 

Kromě projednání základních dokumentů asociace souvisejících s její činností (zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, změny stanov asociace) představila paní Jana Brabcová, prezidentka asociace, tzv. Záchranný plán vzdělávání dospělých jako základní koncepční dokument řešení dopadů koronavirové krize v oblasti dalšího vzdělávání.