Vracíme se ke konferenci 150 let v mateřské škole

03.11.2019

Krátkou rekapitulací se vracíme k úspěšné konferenci, která se uskutečnila na půdě Libereckého kraje v pátek 18. října. V sále se sešla padesátka účastníků, převážně ředitelek mateřských škol (ale i účast učitelek nebyla výjimkou), kteří diskutovali o důležitosti předškolního vzdělávání pro život. 


Konferenci, která proběhla v rámci Týdnů vzdělávání dospělých a nad kterou převzala záštitu paní Jana Brabcová, prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, zahájil osobně pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Ve svém vstupu vyjádřil svůj osobní vztah k mateřským školám, k přítomným pohovořil především jako tatínek dětí, které mateřskou školu absolvovaly.

Martin Půta, hejtman kraje
Martin Půta, hejtman kraje
Jiří Vosecký, senátor
Jiří Vosecký, senátor
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., PeF UK Praha
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., PeF UK Praha
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství


Svým odborným referátem "Význam předškolního vzdělávání pro vysokou školu" přispěl do diskuze prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Vyjádřil se k zajímavým tématům, jakými jsou například trendy predrimárního vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání, postoje rodin ke vzdělávání jejich dětí, odklady školní docházky apod. Po polední přestávce pokračoval program referátem "České země a Liberec před 150 lety" pan Mgr. Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci. Kromě historických souvislostí doby, kdy se v českých zemích začalo utvářet předškolní vzdělávání, představil aktivity, které pro mateřské školy připravuje sdružení Archa 13 o.p.s. (společenství lidí, kteří si vytkli mj. za úkol prezentovat kulturně-historické památky a historické události v regionu).

Eva Rydval, ředitelka mateřské školy
Eva Rydval, ředitelka mateřské školy


Poděkování pořadatelů konference

Děkujeme účastníkům konference. Díky jejich vysokému zájmu, který předčil naše očekávání, jsme mohli snížit konferenční poplatek. Ohlasy na konferenci samotnou přikládáme v závěru tohoto příspěvku.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu a za možnost bezplatně využít multimediální sál pro konání akce. Rovněž děkujeme pracovníkům krajského úřadu za technickou přípravu konferecne. 

Některé reakce účastníků konference:

Celkový program hodnotím velmi pozitivně.

Všechna témata byla zajímavá.

Dozvěděla jsem se celou řadu historických faktů, které jsem doposud neznala. Konference byla velmi zajímavá.

Příjemně strávený čas, náhled na historii předškolního vzdělávání z jiné stránky, nadhled a vtip ostatních vystupujících, zajímavé informace. Spokojenost. Průřez od historie po současnost předškolního vzdělávání.

Cokoliv se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu.

Spousta k zamyšlení. Eva Rydval 1 *

Dozvěděla jsem se zajímavosti o historii a počátku mateřských škol.

Děkuji.

Dozvěděla jsem se nové věci, které jsem nevěděla - ze založení první mateřské školky i nápady jiných ředitelek k práci.

Velice pěkné, milý přístup všech přednášejících. Všechny zvolená témata byla velice vhodná, inspirující. Z každé přednášky jsem si odnesla zajímavé informace.

Moc pěkně zorganizované.

Všechny témata byla poutavá a zajímavá. 

Obdrželi jsme i kritické připomínky a věřte, že je studujeme pečlivěji, než ty pochvalné. Líbí se nám nápad upořádat za rok konferenci 151 let v mateřské škole, námětů od účastníků máme dost.

Tak možná za rok nashledanou!


Se svým vstupem "Mateřská škola v malé obci" následoval pan Jiří Vosecký, senátor Parlamentu České republiky. 

K tématu se vyjádřil, především z pohledu dlouholetého starosty obce Okrouhlá v okrese Česká Lípa a vyzdvihl důležitost mateřské školy a malotřídní školy pro malou obec. Úloha této instituce je v malých obcích nenahraditelná a do budoucna je třeba tento typ škol v obcích udržet, což v případě opět klesajícího počtu dětí nebude nijak jednoduché.


S hlavním a velice zajímavým referátem "150. výročí zařízení pro malé děti u svatého Jakuba v Praze" vystoupila doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bylo zajímavé sledovat, jak se historie opakuje, jak se problémy lidí z před století a půl objevují v různých podobách i dnes. Pojmy jako "komité dám" a "matka školy" se jistě zapíší do paměti všech účastníků konference.

 


S obtížným tématem se musel vypořádat pan Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství. Pořadatelé mu "uložili" úkol nehovořit k problematice z pozice vykonávané funkce, ale z pohledu ředitele gymnázia, kde působil před vstupem do komunální politiky. K jeho cti je třeba uvést, že svojí "staronovou" roli zvládl velice dobře a že jeho vystoupení obohatilo přítomné účastníky náhledem na důležitost předškolního vzdělávání z méně tradiční strany. 


prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan PeF TU v Liberci
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan PeF TU v Liberci
Mgr. Petr Brestovanský, archeolog, historik, publicista
Mgr. Petr Brestovanský, archeolog, historik, publicista


Před závěrečnou diskuzí zakončila odborný program konference paní Eva Rydval, ředitelka Mateřské školy v Rádle. Kromě popisu aktivit, které zabezpečuje mateřská škola v běžné obci, nastolila aktuální současná témata provázející předškolní vzdělávání v současné době. Kromě toho, že hovořila přítomným pedagogům mateřských škol "z duše", navázala tak na referát paní docentky Uhlířové a doložila skutečnost, že starosti pedagogů mateřských škol dnes a před sto padesáti lety  byly veskrze velice podobné.


Naše zvláštní poděkování patří panu Mgr. Luďku Tesarčíkovi, pracovníku odboru školství, který celou konferenci moderoval a který, díky svému milému a přátelskému vedení celé akce, dal konferenci slavnostní a tvůrčí ráz a který své vstupy mezi jednotlivými referáty obohatil o zajímavé statistické informace o předškolním vzdělávání v Libereckém kraji.Nejenom duchem živ je člověk! Děkujeme studentům a pracovníkům Střední školy gastronomie a služeb v Liberci za příjemnou péči o účastníky a přednášející konference a zajištění občerstvení po celou dobu její konání. 


Konference měla také charitativní ráz. Rozhodli jsme se veškerý výtěžek konference předat na podporu dětského cyklistického sportu v Libereckém kraji. 

Pro předání symbolického šeku se na konferenci dostavily samy děti. Nutno poznamenat, že uvedená částka je pouze orientační a s největší pravděpodobností bude i po snížení účastnického poplatku o něco vyšší. Závěrečné vyúčtování akce nyní zpracováváme.