Výuka na dálku - nový seminář v nabídce

23.09.2020

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Nová forma vzdělávání se týká všech žáků škol včetně dětí v mateřské škole, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Aktualizovali jsme proto obsah našich akreditovaných seminářů, kde v rámci práce s novými informačními technologiemi zařazujeme problematiku distančního vzdělávání a komunikace s dětmi a rodiči na dálku. Pokud se semináře zúčastní větší skupina učitelů z jedné školy, zároveň škole zajistíme pro jejich práci instalaci cloudového prostředí pro vlastní realizaci distančního vzdělávání. Zúročujeme tak naše zkušenosti z jara letošního roku, kdy jsme sami distanční vzdělávání realizovali pro učitele a spolupracovali s řadou škol při výuce žáků. Seminář je tak doplněn i praktickými radami, jak tuto výuku v praxi provádět.

Konkrétně jde o tyto semináře:

Nové technologie ve vzdělávání bezpečnost v prostředí internetu, rozsah 8 hod., č. akr. MSMT-25833/2018-2-660

Bezpečné používání IT technologií a bezpečné chování v online světě pro MŠ, rozsah 8 hod., č. akr. MSMT- 11657/2020-4-200

Bezpečné chování v online světě, rozsah 8 hod., č. akr. MSMT- 11657/2020-4-200

Využití ICT ve výuce pro začátečníky, rozsah 24 hod., č. akr. 29202/2017-2-1030

Využití ICT ve výuce pro mírně pokročilé, rozsah 24 hod., č. akr. 29202/2017-2-1030

V případě zájmu kontaktujte naše pracovníky.

Foto z již realizovaného semináře pro učitelky mateřských škol v Berouně.