Vzděláváme i na středních školách

06.12.2018

Dnes jsme zahájili vzdělávání na Střední škole designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. Obsah kurzu pro pedagogy školy je zaměřen především na využití cloudového prostředí pro potřeby výuky - a to jak pro práci se studenty ve vyučování i mimo něj, tak i pro vzájemnou spolupráci pedagogů ve škole. Kurz je v rámci schválené akreditace modifikován na konkrétní potřeby školy. Po dohodě s vedením školy a s místními IT specialisty bude kurz doplněn o individuální konzultace, aby se nové technologie staly běžnou součástí práce pedagogů školy.