Webináře na leden 2021

06.01.2021

Vzhledem k zákazu konání prezenčních vzdělávacích akcí pokračujeme i nadále s webináři, kterých se můžete zúčastnit z pohodlí domova nebo školy, z nichž lze účast hradit z projektů "Šablony II" a plnit tak úkoly v projektech i v době uzavření nebo omezení provozu škol.

Zveme Vás tímto na námi připravované online kurzy a přejeme Vám do nového roku především pevné zdraví.

Šablony II - Primární prevence v mateřské škole na 1. stupni ZŠ, ŠD (téma: Jak pracovat s dětmi a žáky po karanténě) - 11. a 12. 1. 2021, 13:30 - 17:30 hod.

Informace o semináři                                                                                         Přihlašovací formulář 

Šablony II - Jak pracovat s levákem - 13. a 20. 1. 2021, 13:30 - 17:30 hod. 

Informace o semináři                                                                                         Přihlašovací formulář

Šablony II - Trénování pozornosti v předškolním a mladším školním věku - 14. a 15. 1. 2021, 8:00 - 12:00 hod.

Informace o semináři                                                                                         Přihlašovací formulář 

Šablony II - Motoricko-kognitivní trénink ve škole - 18. a 19. 1. 2021, 13:30 - 17:30 hod. a 21. a 22. 1. 2021, 13:00 - 17:00 hod. 

Informace o semináři                                                                                         Přihlašovací formulář 

Semináře jsou akreditovány a jsou realizovány v souladu s pokynem MŠMT k realizaci seminářů distanční formou za pomoci on-line technologií.

Kontaktní informace: Bc. Jitka Kovářová, tel.: 775 99 53 53, jkovarova@agenturaamos.cz