Webináře - nové semináře

24.03.2020

Včera v Liberci proběhl pravděpodobně jeden posledních prezenčních kurzů. Přestože vypsané termíny nerušíme, dle nízkého zájmu veřejnosti v důsledku obavy z možné nákazy koronavirem nelze očekávat v této oblasti pozitivní změnu.

Proto hodláme využít našich dlouholetých zkušeností v práci s on-line vzděláváním a připravujeme pro vás nabídku kurzů prostřednictvím webinářů. Tuto formu vzdělávání doporučujeme ze dvou důvodů:

1. Škola bude nadále plnit úkoly v šablonových projektech v oblasti DVPP (zbyde jí více prostoru na aktivity, které po internetu řešit nejde).

2. Pro tzv. home office může vedení MŠ nabídnout smysluplnou náplň.

Sleduje proto naše stránky.