Kurz Základy první pomoci

17.01.2023

Kurzem "Základy první pomoci" zahajujeme nový rok.

Seminář je určen pedagogům všech stupňů škol. Cílem kurzu je seznámit pedagogy se základy první pomoci, případně prohloubit jejich dosavadní znalosti.

Kurz je zaměřen na teoretické seznámení a následně praktický nácvik konkrétních úkonů první pomoci - organizace první pomoci, kontakt se zraněným / postiženým, resuscitace, šokové stavy, stavění krvácení, úrazy, fixace zlomenin, první pomoc ve specifických případech (infarkt myokardu, hypoglykémie, epileptický / astmatický záchvat ad.). Důraz bude kladen na specifické postupy při poskytování první pomoci dětem.

Termín konání: 15. 2. 2023 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo: Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Časová dotace programu: 8 vyučovacích hodin

Přihlašovací formulář