Zasedání pracovní skupiny vzdělávání

15.05.2019

Ve středu 15. května hostila naše agentura jednání pracovní skupiny vzdělávání Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

Účastníci jednání vyslechli dva zajímavé příspěvky

Prof. RNDr. Jan Picek, děkan pedagogické fakulty přírovědně-humanitní a pedagogické , CSc. seznámil účastníky s počty studentů a neradostné výhledové situaci ohledně nahrazování učitelů odcházející do penze. V druhé části jednání se představilo Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji.