Zdravotně preventivně zaměřené činnosti ve škole

22.01.2024

Seminář je určen pedagogům všech stupňů škol, kteří již získali znalosti a dovednosti z problematiky v kurzech dle Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo v Kurzu první pomoci pro zdravotníky a zotavovacích akcí a škol v přírodě. Cílem kurzu je prohloubit dosavadní znalosti pedagogů a především s nimi prakticky zopakovat žádoucí znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Kurz je zaměřen na teoretické zopakování, rozšíření a následný praktický nácvik konkrétních úkonů první pomoci – organizace první pomoci, kontakt se zraněným / postiženým, resuscitace, šokové stavy, stavění krvácení, úrazy, fixace zlomenin, první pomoc ve specifických případech (infarkt myokardu, hypoglykémie, epileptický / astmatický záchvat ad.). Důraz bude kladen na specifické postupy při poskytování první pomoci dětem.

Seminář proběhne 13. 3. 2024, 10.00–16.30

Název: Zdravotně preventivně zaměřené činnosti ve škole

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář